Darbo užmokesčio apskaita

SUPAPRASTINKITE SAVO ĮMONĖS ADMINISTRACINES PROCEDŪRAS.
GARANTUOJAME DARBUOTOJŲ ATLYGINIMŲ KONFIDENCIALUMĄ IR SKLANDŽIĄ PERSONALO APSKAITĄ.

Atliekame technines jūsų personalo skyriaus užduotis, rūpinamės darbo užmokesčio apskaita: rengiame teisinę su darbuotojais susijusią dokumentaciją, registruojame, apskaičiuojame darbo užmokestį, rengiame sutarčių pakeitimus ir kita.

Perėmę personalo bei darbo užmokesčio apskaitą mes užtikriname konfidencialumą, susijusį su atlyginimų informacija. Jums nereikia samdyti darbo užmokesčio specialisto – garantuojame profesionalumą ir kompetenciją.

Mūsų funkcijos, kai perimame klientų personalo bei darbo užmokesčio apskaitą:

– personalo dokumentų administravimas nuo darbuotojo įdarbinimo iki atleidimo

– darbo užmokesčio apskaičiavimas

– komandiruočių apskaita

– mokėjimo žiniaraščių, suvestinių sudarymas

– atsiskaitymo lapelių parengimas, išsiuntimas darbuotojams el. paštu

– mokesčių deklaracijų VMI, „Sodrai“ teikimas, ataskaitos Statistikos valdybai

– parengimas mokėti darbo užmokestį