Mokesčių konsultacijos

OPTIMIZUOJAME MOKESČIUS IR PADIDINAME PELNĄ, 
TINKAMAI UŽPILDOME IR PATEIKIAME MOKESČIŲ DEKLARACIJAS.

Skatiname mokesčius mokantį verslą, tačiau žinome, kur sutaupyti. Išsamios mokesčių konsultacijos ir išplėtotas paslaugų spektras padės optimizuoti jūsų mokesčius ir padidins pelną. Esame pasiruošę atstovauti jūsų interesams valstybės įstaigose, apskaičiuojame, užpildome ir pateikiame mokesčių deklaracijas.

Teikiame profesionalias konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto, socialinio draudimo ir kitų mokesčių klausimais, konsultuojame dėl mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo, sandorių apmokestinimo.

Rengiame prašymus bei atsakymus VMI dėl mokesčių sumokėjimo atidėjimo, mokesčių permokų įskaitymo ar grąžinimo, registravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju ir kitais klausimais. Konsultacijos mokesčių klausimais apima ir atstovavimą klientams visose mokesčių administravimo įstaigose.