project

UAB „Egvima“ naujų produktų e-komercijos sprendimo diegimo projektas

Projekto tikslas – klientų savitarnos sprendimo paslaugų elektroninėse prekybos platformoje diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą

Projekto metu bus skurta ir įdiegta įmonės e. komercijos sistema su klientų savitarnos sprendimu, skirta B2C.

Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto biudžetas – 65.000,00 Eur. Projektui įgyvendinti yra skirtos 48.750,00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos bei 16.250,00 Eur nuosavos lėšos.

Projekto trukmė – 12 mėn.

UAB „Egvima“ teikia buhalterinės apskaitos paslaugas, verslo apskaitą, konsultavimą finansų valdymo klausimais. Įmonės klientai yra verslo subjektai, kuriems reikalingos buhalterinės apskaitos paslaugos.