Vyriausiojo buhalterio paslauga

Vyriausiojo buhalterio paslaugos tinka įmonėms, dalinai besitvarkančioms apskaitą (turinčioms apskaitininką). Pirminiai duomenys suvedami įmonėje, o vyriausiojo buhalterio funkcija – iki galo atlikti visas buhalterines prievoles (patikrinti, apdoroti ir susisteminti).

Vyriausiojo buhalterio teikiamos paslaugos

  • Visų buhalterio (apskaitininko) atliktų operacijų patikrinimas, kitų suderintų apskaitos operacijų atlikimas, darbo užmokesčio apskaita , susijusių mokesčių apskaičiavimas bei deklaravimas VMI, SODRAI, statistikai, konsultacijos, vidaus ataskaitų rengimas ;
  • Apskaitos politikos parinkimas ir suderinimas su klientu;
  • Finansinių ataskaitų paruošimas vadovui.